STARTSIDA

TJÄNSTER

AKTUELLA JAKTARRANGEMANG


FÖRETAGET

KONTAKT

LÄNKAR

Fritz första eftersök

Skogsbruksplan
För att få en samlad dokumentation om skogen och vilka åtgärder som bör genomföras är skogsbruksplanen ett stöd för de närmaste tio åren.

Den ger en vägledning för rationella samt ekonomiska beslut. Den ger också underlag för årsplanering vad gäller avverkningar, skogsvård samt övriga åtgärder.

Viltvårdsplan
Olika marker har varierande förutsättningar till utveckling och förbättringar inom viltvården. För att kunna skapa sig en uppfattning om dessa kan en viltvårdsplan vara ett lämpligt dokument att jobba utifrån.

Jaktarrangemang
Äger man eller på annat sätt har tillgång till en mark som är underutnyttjad kan det vara ett välkommet tillskott i verksamheten att sälja någon jakt varje år.

Förutsättningarna är olika beroende på vilttillgång och intresse men möjligheterna är många. Även om jakten sköts av ett jaktlag kan det vara spännande att prova olika jaktformer med erfarna hundar och hundförare.

Eftersök
Lagen säger att en särskilt tränad eftersökshund skall finnas tillgänglig inom två timmar vid all jakt.

Alla jägare har inte en egen eftersökshund och måste därför lita till andra. De hundar jag använder har alla genomgått någon form av eftersöksutbildning. Den äldsta Wachtelhunden är en mycket erfaren herre som sällan misslyckas.

Jernströms Skog & Jakt, Fiholm 6, 725 92 Västerås, Tfn: 070-600 13 33

En skogsbruksplan ger information om skötsel av skogen

Ett timrat torn är vackert för ögat och används både för jakt och viltobservationer

Kapitala djur är alltid en fröjd för ögat

Från vänster Zacko, Heintz och Fritz